ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 21) 09 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 27) 07 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 23) 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 43) 06 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 111) 02 ก.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปี 2565 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 528) 16 ส.ค. 65
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (อ่าน 1282) 11 มี.ค. 65
การวัดผลประเมิน ช่วง Covid - 19 (อ่าน 756) 11 ต.ค. 64
ปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 531) 09 ต.ค. 64
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน (อ่าน 547) 20 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 573) 03 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 526) 02 ส.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปี 2564 (อ่าน 651) 19 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนOn Site จากเดิมวันที่ 19 ก.ค. 2564 เป็น วันที่ 29 ก.ค. 2564 (อ่าน 303) 17 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนOn Site จากเดิมวันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็น วันที่ 19 ก.ค. 2564 (อ่าน 292) 09 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน On site เป็น 12 ก.ค. 64 (อ่าน 327) 02 ก.ค. 64
ประกาศผู้ผ่านสอบคัดเลือกครู อัตราจ้าง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1036) 10 มิ.ย. 64
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 468) 06 มิ.ย. 64
รับสมัครสอบครูอัตราจ้างวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ (อ่าน 1548) 22 พ.ค. 64
รายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3512) 01 พ.ค. 64
งดใช้อาคาร สถานที่ (อ่าน 576) 21 เม.ย. 64
ปฏิทิน วิชาการ 2/2563 (อ่าน 486) 09 เม.ย. 64
ผลการสอบเข้าห้องเรียน EP ป.1/2564 (อ่าน 748) 22 มี.ค. 64
เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program : EP (อ่าน 568) 18 ก.พ. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอนเหตุพิเศษ (อ่าน 538) 04 ม.ค. 64
มาตรการควบคุมป้องกัน covid-19 (อ่าน 553) 04 ม.ค. 64
สอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12-13 พ.ย.2563 (อ่าน 686) 03 พ.ย. 63
แจ้งครูผู้สอนดาวน์โหลด หัวข้อสอบกลางปี 2563 (อ่าน 678) 02 พ.ย. 63