สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
     กระจัง 8 ยอด  หมายถึง  ความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     เกลียวเชือก     หมายถึง  ความผูกพัน รัก สามัคคี ในหมู่คณะ

                         

     อักษรย่อประจำโรงเรียน

          บ.ส. 12     หมายถึง  โรงเรียนวัดบ้านส้อง

 

     สีประจำโรงเรียน   

          เหลือง - แดง

ตรา รร ไฟล์ jpeg
ตรา รร ไฟล์ png
ลิงค์ดาวน์โหลด ไฟล์ png คลิกที่นี่