ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ย. 58 แข่งขันระดับชาติ กล่าวคำอาราธนา

17 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เมืองทองธานี