ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียน ป.1 ห้องเรียน EP
ใตัถุน อาคาร 90 ปี ห้องเรียน EP
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันตรุษจีน
กำหนดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563  25 กุมภาพันธ์ 2564 
ใต้ถุนอาคาร 90 ปี แต่งกายโทนสีแดง ครูมัลลิกา