- ปีการศึกษา 2562
ระบบบันทึกคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
ปิดระบบการบันทึกข้อมูล

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin web โรงเรียน หรือ ครูปภาวรินทร์