ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับหนังสือเรียน ปี 2564
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการเรียน 14-30 มิ.ย. 64
รับหนังสือเรียน เงินอุปกรณ์การเรียน
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปี 2564
เชิญคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จิตตกวี
เชิญผู้ปกครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุม ผู้ปกครอง 1/2563 วันที่ 6-7 ส.ค.63
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างสอนภาษาอังกฤษ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
รับสมัครลูกจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ พัสดุ
รับสมัครครูจ้างสอน ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1/2563 สถานการณ์ covid-19
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ผลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน MEP ปี 2563
กหนดสอบธรรมศึกษา ปี 2562
สอบวัดผล ภาคเรียนที่ 1
กำหนดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี62 วันที่ 28 มิ.ย. 62
กำหนดจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปี 2562 20 มิ.ย. 62
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน ภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
รับสมัครครูจ้างสอน เอกภาษาอังกฤษ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก เป็นนักการภารโรง
รับสมัครนักเรียน ปี 2562 6-10 มี.ค. 62
กำหนดสอบ O-Net ป.6 วันที่ 2 ก.พ. 2562
แจ้งหยุดเรียน 5-9 ธ.ค. 61////ครูไปศึกษาดูงาน
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561