ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 699) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 570) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน MEP ปี 2563 (อ่าน 417) 23 ธ.ค. 62
กหนดสอบธรรมศึกษา ปี 2562 (อ่าน 112) 28 พ.ย. 62
สอบวัดผล ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 296) 25 ก.ย. 62
กำหนดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี62 วันที่ 28 มิ.ย. 62 (อ่าน 281) 26 มิ.ย. 62
กำหนดจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปี 2562 20 มิ.ย. 62 (อ่าน 220) 17 มิ.ย. 62
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน ภาษาอังกฤษ (อ่าน 469) 29 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 342) 27 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์การสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 492) 17 มี.ค. 62
รับสมัครครูจ้างสอน เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 840) 15 มี.ค. 62
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (อ่าน 406) 26 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก เป็นนักการภารโรง (อ่าน 378) 20 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียน ปี 2562 6-10 มี.ค. 62 (อ่าน 646) 30 ม.ค. 62
กำหนดสอบ O-Net ป.6 วันที่ 2 ก.พ. 2562 (อ่าน 293) 28 ม.ค. 62
แจ้งหยุดเรียน 5-9 ธ.ค. 61////ครูไปศึกษาดูงาน (อ่าน 256) 03 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 286) 12 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 388) 12 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนดุริยาง ครูสอนอังกฤษ (อ่าน 465) 08 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ครูจ้างสอนดุริยางค์ และครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 427) 25 พ.ค. 61
ผลการสอบคัดแยกห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5193) 14 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปี 2561 (อ่าน 455) 08 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดี เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67 (อ่าน 491) 08 มี.ค. 61
สอบวัดผลผลายปี 2560 (อ่าน 523) 08 มี.ค. 61
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนดุริยางค์ และครูจ้างสอน (อ่าน 545) 16 พ.ย. 60
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook โรงเรียนวัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี (อ่าน 636) 23 ส.ค. 59