ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 -----------------------------------------------------------

          ตามที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง       

 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ นั้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2564,14:37   อ่าน 437 ครั้ง