ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเปิดเรียน 2/2564
ประชาสัมพันธ์ แนวรูปแบบการเปิดเรียน
     ภาคเรียน 2/2564
1-14 พ.ย.2564  Online , On Hand
15  พ.ย. 2564  On site แบบแบ่งกลุ่มสลับมาเรียน
ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมตอบแบบสำรวจเข้ามา แม้ว่าผลภาพรวมยังไม่ประสงค์ที่จะให้บุตรหลานมาเรียน On Site แต่เพื่อไม่ให้กระทบผลการเรียน ของนักเรียนมากเกินไปโดยเฉพาะ ป.6 ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้จะไปศึกษาต่อในระดับมัธยม
    จากมติการประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้บริหารการศึกษา และตามแนวปฏิบัติ ข้อสั่งการ การเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564 จากต้นสังกัด
ทางฝ่ายบริหาร และงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารทั่วไป ได้วางกรอบแนวทางหรือรูปแบบการเปิดเรียน ตามที่กล่าวข้างต้น
    ทั้งนี้ทั้งนั้นรอ การอนุญาตจาก ศบค.สุราษฎร์ธานีและติดตามการแจ้งข่าวสาร ช่องทางหลัก ไลน์กลุ่มห้องเรียน

        
ขอบคุณข้อมูล  งานวิชาการ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,17:54   อ่าน 37 ครั้ง