ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับหนังสือเรียน ปี 2564
เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านส้อง จัดกิจกรรมการรับหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเงินอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโดยแบ่งการมารับตามวัน เวลานัดหมายตามสายชั้น ป.1- ป.6 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือทำภาระงานตามที่ครูมอบหมายตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบOn Hand ช่วงสุานการณ์แพร่ระบาด Covid -19 ระหว่าง 14-30 มิถุนายน 2564
 
-สายชั้น ป.1 http://photos.app.goo.gl/TzppKxKsv7FwJkMV9
-สายชั้น ป.2 photos.app.goo.gl/EQaWhsU2esgc6wZt7
-สายชั้น ป.3 http://photos.app.goo.gl/gELNnJV91MguCGee6
-สายชั้น ป.4 http://photos.app.goo.gl/u25dihBeMYLsDke26
-สายชั้น ป.5 http://photos.app.goo.gl/aKU9rads5wCTuCDi9
-สายชั้น ป.6 http://photos.app.goo.gl/9ySCu2bCQC8UkqHv6
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 264 ครั้ง