ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับหนังสือเรียน เงินอุปกรณ์การเรียน

นัดหมาย รับ # หนังสือเรียน # เงินอุปกรณ์การเรียน # ค่าเครื่องแบบ และ # อาหารกลางวัน 1/2564
ตามวันเวลานัดหมาย
*****ลดความแออัด เน้นความปลอดภัย*****
## ย้ำ #### มาตามช่วงวัน เวลา ที่นัดหมาย
## รักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เข้าจุดคัดกรอง
## บุตรหลานไม่ต้องมา หากอยู่ 2 ช่วงชั้น และต่างเวลากัน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับตามช่วงเวลาที่มา หรือนัดหมายห้องเรียนนั้น ๆ
## รถยนต์ จอดด้านนอก (หากมีสภาวะฝนฟ้า ปรับแก้ปัญหาตามเหมาะสม)
## จักรยายนต์ จอดที่จัดเตรียมไว้ให้ เป็นแนวเดียวกัน ไม่กีดขวางการจราจร
......ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ............
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 144 ครั้ง