ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 -----------------------------------------------------------

          ตามที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนวัดบ้านส้อง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านส้อง ดังนี้

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาววรนันท์  วรประดิษฐ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ และ ๒  มารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง

ในวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๒    ห้องสำนักงานโรงเรียนวัดบ้านส้อง

นางสาวอุมา  นิลบวร

นางสาวอรอุมา  ใจห้าว

นางสาวศิริวรรณ  แผนมณี

นางสาวอภิสรา  แก้วรักษา

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,13:27   อ่าน 468 ครั้ง