ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน

 -----------------------------------------------------------

          ตามที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ปฏิบัติการนักการภารโรง  เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้องลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนวัดบ้านส้อง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)  ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน  เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ดังนี้

 

                        บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)
                           

ตำแหน่ง  ปฏิบัติงานนักการภารโรงโรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายสุนทร  โพธิ์คำเรือง

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่

๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

        

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 351 ครั้ง