ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปี 2562 6-10 มี.ค. 62
   ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
          คุณสมบัติ มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเกิด พ.ศ. 2555  หรือจบการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
  //เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร//
        1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
        2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
        3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา
        4. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (กรณีนักเรียนนอกพื้นที่ ต่างจังหวัด)
        5. หมู่โลหิต บิดา, มารดา, นักเรียน
        6. ข้อมูลอาชีพของบิดา, มารดา, และรายได้ของบิดา, มารดา

          ***สำหรับนักเรียนที่เกิดปี 2556 ต้องมีใบรับรอง ฉบับจริงจากการจบการศึกษาก่อนประถมศึกษา จากสถานศึกษาเดิม มายื่นในวันสมัคร
 
................สอบถามเพิ่มเติม ติดต่ออาคารสำนักงานโรงเรียน..................
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 813 ครั้ง