ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ครูจ้างสอนดุริยางค์ และครูสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
โรงเรียนวัดบ้านส้อง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

 
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
                     ๑. ครูจ้างสอนดุริยางค์   จำนวน  ๑  อัตรา                                                            อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐ บาท
                     ๒. ครูจ้างสอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา  
                              อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
         รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
                      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนวัดบ้านส้อง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 337 ครั้ง