ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนดุริยางค์ และครูจ้างสอน

ตามที่โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูจ้างสอนดุริยางค์
  เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และ ครูจ้างสอน วิชาเอก ประถมศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้องลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนวัดบ้านส้อง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา)  ตำแหน่ง
ครูจ้างสอนดุริยางค์
  เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และ ครูจ้างสอน วิชาเอก ประถมศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง จำนวน ๑ อัตรา  โรงเรียนวัดบ้านส้อง ดังนี้


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 387 ครั้ง