ภาพกิจกรรม
กล่าวอำลา คราเกษียณ 64
        "สู่เส้นชัยด้วยศรัทธา
                 ถึงคราเกษียณอย่างภาคภูมิ"
           30 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านส้องจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โดยมีนางจิตตกวี ช่างสลัก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตามเวลานัดหมาย เป็นสายชั้นเรียน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ควบคุมการแพร่ระบาด covid-19

              <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564,15:44   อ่าน 58 ครั้ง