ภาพกิจกรรม
แจกนม โรงเรียน เทอม1/2564
สายชั้น ป.1 http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1687009181510199&id=100006034005366

สายชั้น ป.3 http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688547231356394&id=100006034005366
สายชั้น ป.2 ป.5  http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1687883791422738&id=100006034005366

สายชั้น  ป.4 http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1687261671484950&id=100006034005366  

สายชั้น ป.6 http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688548884689562&id=100006034005366
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,19:21   อ่าน 33 ครั้ง