ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมิลผลการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการ
         14 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ถนอม ผอ.รร.วัดบ้านส้อง นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รอง.ผอ.รร.วัดบ้านส้อง  นางจิตตกวี ช่างสลัก รอง.ผอ.รร.วัดบ้านส้อง พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษาฯ นายนิพนธ์ เล่าซี้ และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับตัวแทนคณะครู หัวหน้ากลุ่มงาน ให้การต้อนรับนายสพล ชูทอง ผอ.สพป.สฎ.เขต 3 และคณะ ในการเข้าประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจิตตกวี ช่างสลัก รอง.ผอ.รร.วัดบ้านส้อง โดยการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชมเชย คำแนะนำด้านต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อพัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป

 ภาพเพิ่มเติม 
https://photos.app.goo.gl/sdVZDsyo61hXP6hUA
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,20:30   อ่าน 32 ครั้ง