ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 63
    21 สิงหาคม 2563 ผอ.สมศักดิ์ ถนอม เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม ประจำปี 2563 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการแสดงบนเวที การประกวดชุดรีไซเคิล ซุ้มกิจกรรม เกมส์ การเล่นต่างๆ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้และนันทนาการอย่างสนุกสนาน

# ขอบคุณ คณะครู บุคลากร ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรม
# ขอบคุณ ฝ่ายบันทึกภาพ
ครูทราย  ปิยะนุช  ท่านทรัพย์
ครูเล็ก    ภัทราวุธ  เพชรชู
นักเรียน


Admin watbansongschool

  ภาพพิธิเปิด  

  ร
วมหนุ่ม สาว ชุด Recycle
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,16:41   อ่าน 103 ครั้ง