ภาพกิจกรรม
เรียนธรรมศึกษา ช้ันตรี ชั้นโท
เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนสายชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ช้้นโท เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี และชั้นโท ในวันที่ 29 พฤจิกายน 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านส้อง

27 พ.ย. 62   สายชั้น ป.5    ดูภาพ
28 พ.ย. 62   สายชั้น ป.6    ดูภาพ

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,10:02   อ่าน 87 ครั้ง