ภาพกิจกรรม
รับการประเมินภายนอก รอบ 4
   13 พ.ย. 2562 ผอ.สมศักดิ์ ถนอม พร้อมด้วยตัวแทนครูบุลคากร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมทั้งคณะผู้สังเกตการจากโรงเรียนต่างๆ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) ในการเข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 ระหว่าง13-15 พ.ย. 2562


       คลิกดูภาพ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,14:13   อ่าน 55 ครั้ง