ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ ขับขี่มอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย 100%
12 กรกฎาคม 2562 ครูเวรประจำวันศุกร์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง อบรมการรักษาวินัยในตนเอง 
พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ตร.จร. จาก สภ.เวียงสระ มาให้ความรู้และร่วมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครองที่ขับมอเตอร์ไซค์มา รับ- ส่งนักเรียน "ขับขี่มอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย 100 % " ให้ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ หากยังไม่เป็นผลก็จะมีการใช้มาตรการตามกฎระเบียบจราจร มาบังคับใช้หน้าโรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณเจ้่าหน้าที่ ตร. ที่มาให้ความรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


ภาพกิจกรรม คลิกเลย
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,13:30   อ่าน 110 ครั้ง