ภาพกิจกรรม
รร.กาญจนาฯ สฎ. มอบทุนการศึกษา การทดสอบ KJST Pre-test 2019
25 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.สมศักดิ์ ถนอม พร้อมด้วย รองฯสุนิย์ ชูช่วยสุวรรณ และตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.6 ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สำรวย ภักดี ผอ.รร.กาญจนาพิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ในการเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลสอบคะแนนรวมสูงสุด การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียน ป.4 -6 ปี 2562 กิจกรรม KJST Pre-test 2019 โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดดังนี้ 
#1. เด็กหญิงปานฐิพร นสวลสุทธิ์ 
ประเภทรวม ป.4- ป.6 คะแนนรวมสูงสุด 93 คะแนน ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
# 2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จันทร์คล้อย 
ประเภทนักเรียนชั้น ป.6 คะแนนรวมสูงสุด 87 คะแนนมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ม.1 รับทุน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
#3. เด็กหญิงสุพิชา พรหมประดิษฐ์ 
ประเภทนักเรียนชั้น ป.6 คะแนนรวมสูงสุด 85 คะแนนมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ม.1

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านส้อง ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ไว้เป็นอย่างสูง

...Photo: krulack Petchoo , WBS School......

ภาพเพิ่มเติม  คลิก
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,15:50   อ่าน 61 ครั้ง