ภาพกิจกรรม
รับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ "ชำนาญการพิเศษ" ภาษาอังกฤษ


25 กุมภาพันธ์ 2562 นางขวัญตา ล้อมลิ้ม ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ รร.วัดบ้านส้อง เข้ารับการประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ผอ.สมศักดิ์ ถนอม ประธานการประเมิน พร้อมด้วยครูลัลน์ลลิต บัวแก้ว ครูกมลพรรณ หนูปลื้ม ครูสังวร ไชยศร ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผอ.รร.บ้านส้อง พร้อมตัวแทนครู เข้าสังเกตุการณ์ และร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

....Photo By. krulack Petchoo...
ภาพกิจกรรม  คลิก
 
 
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,15:24   อ่าน 88 ครั้ง