ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ ปี 61
      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านส้อง

- สายชั้น ป.1   คลิก  ชุด2
- สายชั้น ป.2   คลิก  
- สายชั้น ป.3   คลิก
- สายชั้น ป.4   คลิก
- สายชั้น ป.5   คลิก
- สายชั้น ป.6   ราชสดุดี/เปิดกอง    ลอดซุ้ม   ฐานเรียนรู้  เดินทางไกล   ปรุงอาหาร    รอบกองไฟ  มอบเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:32   อ่าน 259 ครั้ง