ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยม และเก็บข้อมูล การดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
        28 มกราคม 2562 ผอ.สมศักดิ์ ถนอม พร้อมด้วย ครูลัลน์ลลิต บัวแก้ว ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเดินทางมาเยี่ยมชมสถานศึกษาและเก็บข้อมูลแนวการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา

   ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,15:55   อ่าน 81 ครั้ง