ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการรับใบงานช่วง covid - 19 Word Document ขนาดไฟล์ 299.1 KB 15690
แบมฟอร์มจัดการเรียนการสอน ช่วงcovid19 Word Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 16521
ไฟล์เทมเพลชเพาเวอร์พอยต์ โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 447.1 KB 15675
รายชื่อนักเรียน ปี2564 มีเลขบัตร รวม EP อัพเดท 23 07 64 17575
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.05 KB 17230
รายชื่อนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.34 KB 17226
สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 425.5 KB 17237
IDplan Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 17537
ปกเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 17571
dltv1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.47 KB 17424
dltv4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.19 KB 17596
dltv3 Word Document ขนาดไฟล์ 38.82 KB 17776
dltv2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 17600
รายงานการดำเนินงาน DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 17610
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 17459
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 17456
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 17410
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 17315
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 17581
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 17344
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 17522
แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 17294
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 17565
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 17581
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 17226
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 17508
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 17543
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 17356
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 17200
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 17592
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 17406
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 17270
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 17340
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 17474
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 17453
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 17431
Sar WBS 17391
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 17251
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 17331
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 17488
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 17401
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 17539
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 17302
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 17368
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 17404
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 17394
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 17408
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 17395
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 17416
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 17764
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 17623
อบรมคูปองครู 17520
แบบฟอร์ม MOU 17501
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 17583
ID PLAN ปรับปรุง 17592
แบบเอกสาร ปพ.5 17529
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 17274
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 17417