ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 1053
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.52 KB 4658
ใบสมัครชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 23261
แบบสำรวจชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.73 KB 23286
>รายชื่อนักเรียน 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15-05-65 24843
แบบฟอร์มสรุปความสำเร็จกิจกรรมและโครงการสำเร็จปี-64 Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 52779
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและโครงการปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 22.7 KB 52778
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณปี-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.79 KB 52779
บันทึกการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 550 KB 120426
220 ประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.78 KB 121963
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 123896
>หนังสือราชการ 1 126172
แบบบันทึกการรับใบงานช่วง covid - 19 Word Document ขนาดไฟล์ 299.1 KB 144897
แบมฟอร์มจัดการเรียนการสอน ช่วงcovid19 Word Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146345
ไฟล์เทมเพลชเพาเวอร์พอยต์ โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 447.1 KB 144853
>รายชื่อนักเรียน ปี2564 มีเลขบัตร รวม EP อัพเดท 23 07 64 146932
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.05 KB 146565
รายชื่อนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.34 KB 146445
สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 425.5 KB 146440
IDplan Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 146719
ปกเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146753
dltv1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.47 KB 146618
dltv4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.19 KB 146776
dltv3 Word Document ขนาดไฟล์ 38.82 KB 146982
dltv2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 146776
รายงานการดำเนินงาน DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 146788
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 146659
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 146636
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 146611
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146499
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146757
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 146540
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 146938
>แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 146497
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 146755
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 146774
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 146430
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 146697
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 146729
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 146553
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 146400
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 146779
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 146576
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 146443
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 146535
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 146676
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 146668
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 146635
>Sar WBS 146572
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 146417
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 146494
>บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 146653
>คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 146569
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 146713
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146481
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 146551
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 146581
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 146590
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146577
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 146586
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146585
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 148195
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146787
>อบรมคูปองครู 146694
>แบบฟอร์ม MOU 146672
>แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 146793
>ID PLAN ปรับปรุง 147161
>แบบเอกสาร ปพ.5 146787
>แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 146450
>คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 146626