ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 87
แบบสำรวจชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.73 KB 114
>รายชื่อนักเรียน 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15-05-65 1447
แบบฟอร์มสรุปความสำเร็จกิจกรรมและโครงการสำเร็จปี-64 Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 29613
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและโครงการปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 22.7 KB 29607
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณปี-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.79 KB 29614
บันทึกการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 550 KB 97256
220 ประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.78 KB 98796
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 100697
>หนังสือราชการ 1 103011
แบบบันทึกการรับใบงานช่วง covid - 19 Word Document ขนาดไฟล์ 299.1 KB 121735
แบมฟอร์มจัดการเรียนการสอน ช่วงcovid19 Word Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 123182
ไฟล์เทมเพลชเพาเวอร์พอยต์ โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 447.1 KB 121690
>รายชื่อนักเรียน ปี2564 มีเลขบัตร รวม EP อัพเดท 23 07 64 123761
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.05 KB 123387
รายชื่อนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.34 KB 123263
สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 425.5 KB 123271
IDplan Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 123554
ปกเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 123585
dltv1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.47 KB 123452
dltv4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.19 KB 123610
dltv3 Word Document ขนาดไฟล์ 38.82 KB 123816
dltv2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 123612
รายงานการดำเนินงาน DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 123621
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 123489
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 123474
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 123442
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 123333
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 123594
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 123369
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 123594
>แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 123331
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 123590
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 123604
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 123262
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 123527
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 123563
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 123382
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 123230
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 123607
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 123411
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 123276
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 123370
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 123512
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 123484
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 123460
>Sar WBS 123405
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 123253
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 123332
>บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 123490
>คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 123404
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 123548
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 123317
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 123386
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 123416
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 123426
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 123414
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 123421
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 123421
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 124383
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 123624
>อบรมคูปองครู 123532
>แบบฟอร์ม MOU 123511
>แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 123622
>ID PLAN ปรับปรุง 123612
>แบบเอกสาร ปพ.5 123608
>แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 123281
>คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 123456