ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มสรุปความสำเร็จกิจกรรมและโครงการสำเร็จปี-65 Word Document ขนาดไฟล์ 23.47 KB 15
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและโครการปี65 Word Document ขนาดไฟล์ 23.48 KB 16
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.54 KB 18
แบบกรอกคะแนน ป4-6 (จดหมายเวียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.98 KB 59
แบบรายงานผลการเรียน (รูปแบบจดหมายเวียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 37
แบบกรอกคะแนน ป1-3 (จดหมายเวียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.99 KB 103
แบบรายงานผลการเรียน (รูปแบบจดหมายเวียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 34
แบบรายงานผลกลางปี65 ป4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 18
แบบรายงานผลกลางปี65 ป1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 30
>แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 1075
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.52 KB 4672
ใบสมัครชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 23263
แบบสำรวจชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.73 KB 23288
>รายชื่อนักเรียน 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15-05-65 24968
แบบฟอร์มสรุปความสำเร็จกิจกรรมและโครงการสำเร็จปี-64 Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 52799
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมและโครงการปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 22.7 KB 52792
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณปี-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.79 KB 52793
บันทึกการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 550 KB 120434
220 ประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.78 KB 121971
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 123938
>หนังสือราชการ 1 126174
แบบบันทึกการรับใบงานช่วง covid - 19 Word Document ขนาดไฟล์ 299.1 KB 144905
แบมฟอร์มจัดการเรียนการสอน ช่วงcovid19 Word Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146346
ไฟล์เทมเพลชเพาเวอร์พอยต์ โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 447.1 KB 144863
>รายชื่อนักเรียน ปี2564 มีเลขบัตร รวม EP อัพเดท 23 07 64 146942
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.05 KB 146587
รายชื่อนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.34 KB 146452
สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 425.5 KB 146452
IDplan Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 146731
ปกเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146755
dltv1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.47 KB 146619
dltv4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.19 KB 146778
dltv3 Word Document ขนาดไฟล์ 38.82 KB 146983
dltv2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 146778
รายงานการดำเนินงาน DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 146789
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 146662
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 146645
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 146616
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146508
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146766
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 146549
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 146940
>แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 146507
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 146759
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 146783
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 146439
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 146700
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 146731
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 146555
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 146402
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 146782
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 146578
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 146453
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 146543
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 146681
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 146670
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 146638
>Sar WBS 146582
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 146418
>เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 146501
>บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 146654
>คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 146576
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 146716
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146489
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 146553
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 146584
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 146594
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146580
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 146587
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146594
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 148196
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146795
>อบรมคูปองครู 146695
>แบบฟอร์ม MOU 146673
>แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 146794
>ID PLAN ปรับปรุง 147169
>แบบเอกสาร ปพ.5 146804
>แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 146466
>คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 146636