รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
188 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าวัด - ห้วยแก้ว . บ้านห้วยแก้ว   ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ 077362161
Email : wbssurat@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :