สารประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 49 /2564 โครงการสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์
ฉบับที่ 2/2565 ผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
ฉบับที่ 50/2564 เพิ่มเส้นทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
ฉบับที่ 51/2564 รับทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่า
ฉบับที่ 52/2564 วันครู 2565
ฉบับที่ 1/2565 กิจกรรมยามเช้า
ฉบับที่ 48 /2564 ต้อนรับรองพิมประภา หมื่นรัญญ์
ฉบับที่ 45/2564 นิเทศ ติดตาม
ฉบับที่ 45/1 /2564 อบรมวิทยฐานะ
ฉบับที่ 46/2564 WBS Christmas
ฉบับที่ 47/2564 รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ฉบับที่ 44/2564 เปิดเรียน On-Site ครบชั้น
ฉบับที่ 43 เรื่อง ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 2/2564
ฉบับที่ 42/2564 นักเรียนรับวัคซีน
ฉบับที่ 41/2564 เรื่อง โรงเรียนวัดบ้านส้องเปิดทำการเรียนการสอน On-site (นำร่อง)
ฉบับที่ 40/2564 เรื่อง ชมรมฟุตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษา
ฉบับที่ 39/2564 เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อม On-site
ฉบับที่ 37/2564 ประชุมแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา
ฉบับที่ 38/2564 ประชุมคณะดำเนินงานกำหนดข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูสถานศึกษา
ฉบับที่ 36/2564 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site)
ฉบับที่ 34/2564 เลี้ยงส่งครูภัทราวุธ เพชรชู รับตำแหน่งใหม่
ฉบับที่ 35/2564 ผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านส้อง พร้อมด้วยคณะครู ส่งครูภัทราวุธ เพชรชู ณ สพป.สฎ 3
ฉบับที่ 31/2564 ตรวจวินิฉัยโรคประจำปี
ฉบับที่ 32/2567 พ่นฆ่าเชื้อห้องเรียน EP
ฉบับที่ 33/2564 ตรวจคัดกรอง ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite
ฉบับที่ 29/2564 ประชุมหารือวางมาตรการแนวปฏิบัติการจราจรหน้าโรงเรียน
ฉบับที่ 30/2564 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Big Cleaning Day
ฉบับที่ 28/2564 นักเรียน ป.6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์
ฉบับที่ 26/2564 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามจาก ศบค จ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ 25/2564 ประชุมเตรียมพร้อมรับการนิเทศติดตาม (หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น)