ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี
แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ MI-Test School »
เพิ่มระยะห่าง เพิ่มความปลอดภัยจาก COVID-19
8 แนวปฏิบัติสำหรับคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน
7 ไม่ ต้องหลีกเลี่ยงหากเรียนที่โรงเรียน
ล้างมือ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ข้อควรปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการป้องกัน COVIC-19 ของโรงเรียนวัดบ้านส้อง สำหรับบุคคลภายนอก
ใส่หน้ากากอนามัย ให้ถูกวิธี
7 ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี
9 ขั้นตอนการจัดการความเครียด ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5บทบาทนักเรียน 8บทบาทผู้ปกครอง 11บทบาทครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการป้องกัน COVIC-19 ของโรงเรียนวัดบ้านส้อง สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร
มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
6มาตรการหลัก 6มาตรการเสริม 7มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา
การตีตราทางสังคมเกี่ยวข้องกับ COVID-19
รูปแบบการเปิดเรียน 2/2564
เชิญตอบแบบสำรวจความเห็น เปิดเรียน On-Site 2/2564
กิจกรรมรับหนังสือเรียน ปี 2564
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการเรียน 14-30 มิ.ย. 64
รับหนังสือเรียน เงินอุปกรณ์การเรียน
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปี 2564
เชิญคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จิตตกวี
เชิญผู้ปกครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุม ผู้ปกครอง 1/2563 วันที่ 6-7 ส.ค.63
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างสอนภาษาอังกฤษ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ