ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
update 27 r.p.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.47 KB 17
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561(1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.16 KB 46
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (6) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.05 KB 25
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.92 KB 26
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (4) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.11 KB 23
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.3 KB 23
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.89 KB 29
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 26
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 34
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 36
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 41
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 43
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 59
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 46
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 44
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 101
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 53
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 33
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 27
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 200
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 72
อบรมคูปองครู 134
แบบฟอร์ม MOU 48
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 91
ID PLAN ปรับปรุง 117
แบบเอกสาร ปพ.5 309
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 84
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 153