ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.05 KB 209
รายชื่อนักเรียน 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.34 KB 240
สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 425.5 KB 196
IDplan Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 207
ปกเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 228
dltv1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.47 KB 225
dltv4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.19 KB 224
dltv3 Word Document ขนาดไฟล์ 38.82 KB 236
dltv2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 238
รายงานการดำเนินงาน DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 226
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 266
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 234
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 377
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 235
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 194
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 295
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 477
แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 286
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 305
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 396
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 320
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 220
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 219
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 217
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 210
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 237
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 338
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 212
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 239
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 259
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 265
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 312
Sar WBS 282
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 254
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 275
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 260
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 284
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 261
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 306
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 276
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 282
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 353
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 319
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 265
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 276
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1871
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 297
อบรมคูปองครู 354
แบบฟอร์ม MOU 268
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 350
ID PLAN ปรับปรุง 393
แบบเอกสาร ปพ.5 923
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 337
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 534