ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sar 60 2
Sar 59 0
Sar 58 0
update 27 r.p.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.47 KB 46
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561(1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.16 KB 70
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (6) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.05 KB 47
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.92 KB 47
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (4) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.11 KB 44
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.3 KB 46
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พ.ย. 2561 (2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.89 KB 51
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 47
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 64
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 53
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 63
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 61
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 77
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 66
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 61
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 122
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 71
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 50
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 43
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 269
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 91
อบรมคูปองครู 151
แบบฟอร์ม MOU 63
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 113
ID PLAN ปรับปรุง 139
แบบเอกสาร ปพ.5 349
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 109
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 184